De Klagende Karel

De Klagende Karel is een medium waarin ‘Karel’ zijn frustraties en ervaring uit als student in Antwerpen. Het is niet politiek getint maar draait enkel en alleen om kleine zaken die doorheen de dag gebeuren.

Naar aanleiding van de veronderstelling van Aaron T. Beck dat depressie voortkomt uit‚ naar binnen geslagen woede’ die enkel en alleen verdwijnt als de oorzaak ervan wordt opspoord en men de bijhorende kwaadheid opnieuw kan beleven, hebben wij ‘De Klagende Karel uitgevonden.’
De Klagende Karel wil dus zijn frustraties en kwaadheden uiten waar veel studenten zich in kunnen vinden.

Dit met als doel om aan de ene kant de mens onbewust gelukkiger te maken door hen deze „woede” opnieuw te laten beleven alsook door hen deze kleine dingen aan het licht te doen brengen zodat zij die zich schuldig bevinden aan deze handelingen erop zouden gaan letten.

Maatschappelijk kader

Wij richten ons op de studenten in Antwerpen.

Waarom?

We zijn zelf student en kunnen ons daarom makkelijk inleven in de frustraties. Inleven in iets is altijd het begin van een grafische opdracht.

Wat willen we bereiken?

Studenten laten ventileren en wij zetten het om in een visueel iets.
Studenten een hart onder de riem steken. Dat er meer oor naar is, en dat de frustraties gezien en bekend worden.

Waarom laten we de studenten ventileren?

Studenten hebben nood om te ventileren in plaats van frustraties op te kroppen.
— Arren T. Beck, depressies komen voort uit ingeslagen woede.

Waarom doen we dit?

Om de problemen van de studenten in Antwerpen kenbaar te maken aan buitenstaanders. En om de studenten te tonen dat ze niet alleen zijn met deze frustrerende problemen.

Comments are closed.

%d bloggers like this: