Studio Dott & Pantopicon — Museum In Onze Straat

In het kader van de triënnale Conflict & Design zal het Museum In Onze Straat-project (van Studio Dott & Pantopicon) vanaf 24 februari uitgevoerd worden i.s.m. de bewoners van de Rondpuntlaan en Vredestraat in Genk. Museum In Onze Straat (MIOS) is een toolkit die ingezet kan worden om de sociale cohesie op straatniveau te versterken. Ze bevat ingrediënten om de bewoners van een bepaalde straat aan te zetten om mekaar beter te leren kennen en zo gemakkelijker een gesprek aan te kunnen knopen door persoonlijke ervaringen, fascinaties of hobby’s te delen. De kit nodigt bewoners uit om van hun raam tijdelijk een museumvitrine te maken.

Museum In Onze Straat (MIOS) is een toolkit die ingezet kan worden om de sociale cohesie op straatniveau te versterken. Ze bevat ingrediënten om de bewoners van een bepaalde straat aan te zetten om mekaar beter te leren kennen en zo gemakkelijker een gesprek aan te kunnen knopen door persoonlijke ervaringen, fascinaties of hobby’s te delen. De kit nodigt bewoners uit om van hun raam tijdelijk een museumvitrine te maken. Met behulp van een zelfklevende lijst kunnen mensen aan voorbijgangers een beeld of object tonen dat iets over henzelf en hun leven vertelt. Langs deze weg komen gespreksonderwerpen tot stand, wat de drempel tot dialoog tussen buurtbewoners verlaagt. Verder kunnen voorbijgangers via speciale stickers aangeven dat ze het gepresenteerde voorwerp interessant vinden, bijvoorbeeld omdat men dezelfde passie deelt. De kit bevat tevens een set contactkaarten waarmee buren mekaar kunnen aansporen tot deelname of samen kunnen afspreken. MIOS zorgde voor nieuwe contacten in verschillende straten waar het werd uitgerold. Mensen vonden bijvoorbeeld aansluiting bij muziekgroepjes, maakten samen een fietstocht of startten een knutselclub.

Comments are closed.

%d bloggers like this: